Business verhaal

Jeroen de Boer - Programmateam het Goud van Noordwest

‘Korte lijnen. Alles en iedereen kennen. Dat vind ik prachtig!’

Jeroen de Boer is één van de 3 O’s van ‘Het goud van Noordwest’. In het programmateam – dat verder bestaat uit Baukje Postma (Overheid) en Oene Krist (Onderwijs) – vertegenwoordigt Jeroen, alle ondernemers van Noordwest-Friesland. In deze ‘Stel je even voor’ onderwerpen we Jeroen aan een vraaggesprek. Wie is Jeroen? Wat doet hij voor Het Goud van Noordwest-Friesland, hoe is hij hier ingerold en wat zijn z’n ambities? Wij vragen het Jeroen op de man af.

Over de regio Noordwest-Friesland hoef je Jeroen de Boer niets te vertellen. Jeroen is namelijk een geboren en getogen Waadhoeker. Als oudste zoon van een ondernemersgezin, groeit hij op in Sexbierum waarna hij op 14-jarige leeftijd naar Franeker verhuist. Op de Anna Maria van Schurman is Jeroen breed geïnteresseerd. Zó breed dat hij in het laatste jaar van de HAVO nog niet precies weet wat hij later wil worden. Dat hij goed is in exacte vakken maakt dat hij voor de opleiding ‘Chemische technologie’ kiest. Althans…, voor de duur van twee jaar. ‘Tijdens een excursie in Delfzijl, hadden we een gesprek met een chemisch technoloog. ‘Dat zag ik mijzelf toch echt niet doen’, zegt Jeroen over die tijd. Besluitvaardig begint Jeroen daarna met de opleiding: Bedrijfsmanagement Motorvoertuigen.

MET DE PAPLEPEL INGEGOTEN

Doordat Jeroen boven de garage woont waar zijn vader auto’s repareert en verhandelt, krijgt hij alle facetten van het ondernemerschap mee. De omgang met klanten, de in- en verkoop van auto’s en het nakomen van afspraken. Het spreekt Jeroen allemaal aan. ‘Ook de korte lijnen en het vertrouwde gevoel van een dorpsgarage, waar je alles en iedereen kent, vond ik meteen al prachtig’, zegt Jeroen nu. Na het voltooien van zijn opleiding, besluit Jeroen dan ook de samenwerking met zijn vader aan te gaan. Met het succes dat volgt, wordt de garage op het in de binnenstad van Franeker aan het Leeuwarderend al snel te klein en vindt de uiteindelijke verhuizing naar de locatie op de Harlingerweg in Franeker plaats. Het is 2012 als Jeroen het eigenaarschap volledig van zijn vader overneemt en vanaf dan Autobedrijf de Boer zelfstandig runt. 

PROGRAMMATEAM ‘ONDERNEMERS VAN NOORDWEST-FRIESLAND’

Eigenaar van Autobedrijf de Boer, voorzitter van de Commerciële Club en ervaren bestuurslid. Al deze functies maakt dat Jeroen regelmatig met de gemeenten Waadhoeke en Harlingen een regionaal overleg heeft. De korte lijnen zorgen dat hij door Baukje wordt benaderd om deel te nemen in een klankbordgroep. ‘In 2020 hebben we als klankbordgroep de sociaaleconomische situatie van Harlingen en Waadhoeke met een zogenaamde SWOT- analyse in kaart gebracht.’. 

Uit de analyse blijkt dat Noordwest-Friesland economische gezien, laag scoort ten opzichte van vergelijkbare regio’s. ‘Als klankbordgroep zijn we daarop, samen met verschillende partijen, aan de slag gegaan om knelpunten in kaart te brengen en een sociaaleconomisch actieprogramma voor de komende tien tot vijftien jaar op te stellen’, zegt Jeroen. ‘Door een gezamenlijke inzet op de voor ons stuwende clusters. Denk hierbij aan Maritiem, Agrifood en de Maakindustrie, wordt de economische structuur blijvend versterkt’.

De SWOT-analyse dient als basis voor het Sociaal Economisch Actieprogramma (SEAP) en is de pijler waar het programmateam: ‘Het goud van Noordwest’ op draait. ‘Echt ontzettend leuk om hieraan mee te werken en daarmee iets te betekenen voor de regio’, zegt Jeroen. 

INNOVATIETAFELS? MARITIEME HUB? WAT ZIJN DAT?

Binnen het programmateam helpt Jeroen met het opzetten van zogenoemde, innovatietafels. Deze innovatietafels zorgen dat ondernemers in de regio met elkaar worden verbonden. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Global Greenpact in Berlikum en een aantal aardappelboeren uit de regio. Jeroen ging met deze partijen samen om de (innovatie)tafel. De unieke kennis bij het bedrijf Global Greenpact koppelen aan de uitdagingen van de boeren slaat direct aan. Het gesprek zorgt dat Global Greenpact de boeren kan helpen met het beschermen van de gewassen op een duurzame wijze. Een regelrechte win-win situatie! 

Nog een voorbeeld van ‘win-win’ is terug te vinden binnen de maritieme sector. ‘Door ons programma hebben bijna alle ondernemers in onze regio die actief zijn in de maritieme sector de handen in één geslagen en werken samen om nieuw personeel op te leiden. Deze nieuwe krachten komen nu veelal uit een uitkeringssituatie, het is mooi dat we kunnen helpen en hen de stap naar werk te laten zetten’. Door samenwerking van de maritieme ondernemers zijn de eerste contouren van een maritieme hub al zichtbaar; een duurzame en hechte samenwerking binnen dit maritieme cluster.

REGIODEAL VAN 20 MILJOEN EURO

De gemeente Waadhoeke en Harlingen hebben onlangs 20 miljoen euro toegezegd gekregen van het rijk. Deze Regiodeal wordt onder meer besteed aan de uitvoer van het SEAP. ‘Fantastisch nieuws’, zegt Jeroen hierover: ‘want hierdoor kunnen wij een flinke verdieping en verbreding van het actieprogramma maken’. Uiteraard zijn er meer programma’s waarover het geld moet worden verdeeld, maar als je bedenkt met hoeveel, of beter eigenlijk; hoe ‘weinig’ we nu al een verschil maken, dan kan het niet anders dat er een flinke versnelling gaat optreden de komende tijd.

Tot slot vragen we Jeroen waarom ondernemers de website, de socials en de initiatieven van het Goud van Noordwest in de gaten moeten houden. ‘Met het Goud van Noordwest willen we een verscheidenheid aan ondernemers uit de regio met elkaar verbinden. Omdat iedere ondernemer – ook ikzelf – na verloop van tijd met een tunnelvisie kampt, is het interessant als ondernemers uit een andere sectoren dan de jouwe, eens met een heldere blik naar je vraagstuk c.q. uitdaging kijken. Wat je dan krijgt zijn nieuwe ‘out of the box’ oplossingen waar je zelf waarschijnlijk nooit aan hebt gedacht’, besluit Jeroen.