Social Economisch Actieprogramma

Vier programma­lijnen, veertien business­cases

Voor de uitvoering van het SEAP (Sociaaleconomisch Actieprogramma) zijn 4 programmalijnen met daarin 12 businesscases geformuleerd.

In de businesscases zijn het beleid en de doelstellingen van het SEAP geformuleerd en vervolgens vertaald in concrete acties en opbrengsten. Daarvoor is een periode van 10-12 jaar beschikbaar. Het gaat om het volgende overzicht:

4 Programma­lijnen

  • Alle
  • 1. Innovatie en ondernemerschap
  • 2. Onderwijs en arbeidsmarkt
  • 3. Versterken woon- en vestigingsklimaat
  • 4. Slimmer samenwerken
Alle
  • Alle
  • 1. Innovatie en ondernemerschap
  • 2. Onderwijs en arbeidsmarkt
  • 3. Versterken woon- en vestigingsklimaat
  • 4. Slimmer samenwerken
1. Innovatie en ondernemerschap

Businesscase 1A Kennismakelaars

Meer info →
1. Innovatie en ondernemerschap

Businesscase 1B Innovatietafels

Meer info →
1. Innovatie en ondernemerschap

Businesscase 2 Ondernemers mentorprogramma

Meer info →
1. Innovatie en ondernemerschap

Businesscase 3 Maritieme Campus Harlingen

Meer info →
1. Innovatie en ondernemerschap

Businesscase 4 Agrifood hub Waadhoeke

Meer info →
2. Onderwijs en arbeidsmarkt

Businesscase 5A ‘Leren en werken in je eigen regio’

Meer info →

Kom in contact met het programmateam

Het programmateam bestaat uit vier personen. Samen vormen zij de 4 O’s. Baukje Postma staat voor de O van overheid (gemeenten Waadhoeke en Harlingen). De missie: het versterken van woon- en vestigingsklimaat. Jeroen de Boer vertegenwoordigt de O van ondernemers, met daarbij de focus op innovatie & ondernemerschap. Oene Krist staat voor de O van onderwijs en maakt zich sterk voor de kwaliteit van onderwijs en arbeidsmarkt. De laatste O is voor ondersteuning, waarbij Gea Iedema niet alleen het programmateam ondersteunt, maar ook de communicatie gaat intensiveren en verbreden.

Overheid

Baukje Postma

Telefoon: (06) 83 36 01 05

baukje@hetgoudvannoordwest.nl

Ondernemen

Jeroen de Boer

Telefoon: (06) 47 96 44 18

jeroen@hetgoudvannoordwest.nl

Oene

Onderwijs

Oene Krist

Telefoon: (06) 30 37 06 62

oene@hetgoudvannoordwest.nl

Gea

Ondersteuning

Gea Iedema

Telefoon: (06) 46 00 33 36

gea@hetgoudvannoordwest.nl

Kom in contact met de kennismakelaars

Aanjager Zorg

Edwin Broekhof

Telefoon: (06) 30 95 98 10

Aanjager Maritiem

Martin Vooges

Telefoon: (06) 30 18 96 00

Aanjager Landbouw

Jan-Auke Kooistra

Telefoon: (06) 45 57 53 66

Aanjaagteam Samen
Verduurzamen

Gerrit Vellinga

Symnovum Dokkum

Marlies Ballemans

Ballemans Advies Joure

David Peter Kuiper

DAK2 Heerenveen

Telefoon: (06) 12 05 39 13

Uitvoerings­programma SEA

Voor de verdere ontwikkeling en het benutten van de potentiële economische groei in de regio Noordwest-Friesland hebben de gemeenten Waadhoeke en Harlingen een economisch actieprogramma opgesteld. Dit actieprogramma dat in samenwerking met de regio is opgesteld heeft 4 programmalijnen waar de komende 10 jaar sterk op zal worden ingezet. Deze zijn: Innovatie & Ondernemerschap, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Versterken woon- en vestigingsklimmaat en Slimmer samenwerken (triple helix). 

Inmiddels is er een programmateam gevormd dat het actieprogramma heeft omgezet in dit uitvoeringsplan. Het gaat dan in eerste instantie om een periode van 2 jaar, maar wel met een concreet doorsteek naar de 8-10 jaren daarna. Voor de uitvoering zijn 14 businesscases opgesteld. In dit uitvoeringsplan wordt aangegeven hoe en wanneer die worden uitgewerkt. Aan de hand van de businesscases is daarbij vooral gekeken naar: welke partners doen mee, waar zit energie, wat is haalbaar op de korte, middellange en lange termijn, welke investeringen zijn nodig, enz.

In dit uitvoeringsplan (hierna te noemen UP) wordt beschreven hoe op basis van die verkenning de businesscases en de daarbij passende organisatie worden uitgevoerd. Het gaat dan om de wijze van organisatie, de financiering, de werkwijze en de planning én het proces hoe het samen met de stakeholders wordt georganiseerd en vorm en inhoud krijgt.

Looptijd

Dit UP omvat een periode van 2 jaar, namelijk van 1 juli 2021-30 juni 2023. Hoewel de looptijd van het Sociaaleconomisch Actieprogramma (SEA) uitgaat van 10-12 jaar, met een vloeibaar einde vanwege de gevolgen van Corona, is gekozen voor een werkwijze in fasen. Die insteek heeft tot voordeel dat de ontwikkeling, inhoud, financiering en voortgang van het programma actueel blijft, ingespeeld kan worden op urgentie en rekening kan worden gehouden met situaties die zich tijdens de programma-fasen voordoen.

Vaststelling en aanpassing

Het UP wordt vastgesteld door de Bestuurstafel, bestaande uit bestuurders van de gemeenten Waadhoeke en Harlingen, het VO-onderwijs in de regio én de ondernemers, Door voortgangsrapportages/ verslagen/ memo’s van het programmateam en/of op initiatief van de bestuurstafel zelf kan het uitvoeringsplan worden aangepast door de bestuurstafel. Daardoor blijft het, zoals hiervoor toegelicht, programma actueel en dynamische in de komende 10-12 jaar.

Reikwijdte en ambitie

Het UP is gebaseerd op 14 businesscases die in eerdere sessie van de SWOT en het SEA zijn besproken en vastgesteld. Het is een samenwerking van de triple helix in de regio (de 3 O’s: overheid, onderwijs en ondernemers) en omvat alle bedrijfssectoren in het gehele gebied van de gemeenten Harlingen en Waadhoeke. Het SEA waarop dit UP is gebaseerd, kent een behoorlijke ambitie voor de regio waaraan verschillende businesscases zijn gekoppeld. Door het slim organiseren van de samenwerking van de triple helix (programmalijn 4) op deze programma’s is een ambitie haalbaar om het BRP de komende 10 jaar te laten groeien van 1,3 naar 1,5 miljard euro.