Businesscase

Programmalijn: 1. Innovatie en ondernemerschap

Businesscase 2 Ondernemers mentorprogramma

Deze Businesscase zal inhoudelijk in een later stadium worden opgepakt. Dat heeft te maken met het feit dat Ynbusiness al langere tijd werkt met het vergelijkbare concept ‘Raadgevend Ervaren Ondernemer (REO)’. Daarom zal de komende tijd samen met Ynbusiness worden gekeken of aangesloten kan worden bij dit concept en of er sprake is van interesse van ondernemers in deze businesscase. Deze insteek geeft eerst meer inzicht op dit thema en past ook bij het uitgangspunt om zoveel mogelijk aan te sluiten op bestaande programma van partners.