Businesscase

Programmalijn: 1. Innovatie en ondernemerschap

Businesscase 1B Innovatietafels

Ambitie/Doelstelling tot 2030

De innovatietafels zijn bedoeld de innovatie en vernieuwingen/nieuwe ideeën in de regio in de stuwende clusters een boost te geven door met ondernemers kansrijke ideeën van kennis, naar kunde naar kassa te brengen. Het resultaat zijn haalbare en financierbare businesscases die de start vormen van innovatieve nieuwe business. De ambitie is om de arbeidsproductiviteit in de twee sectoren te laten groeien met 42% (agrifood) c.q. 34% (maritiem cluster). Dit moet een bijdrage leveren aan de berekende en door partijen vastgestelde economische groeipotentie van 22% tot 2030.

Opgave 2021-2023

De opgave is om deze hub op te starten, vorm te geven en een begin te maken met ideeën te Het opzetten van een programma van innovatietafels. Innovatietafels vormen een platform om ondernemers met creatieve ideeën in kansrijke sectoren te begeleiden in de ontwikkeling van hun businessmodel en te verbinden aan het MKB waar vraag bestaat naar de oplossingen die zij bieden. Per innovatietafel is maatwerk nodig: het onderwerp (ideeën opdoen, ideeën concretiseren, ideeën financieren etc.) en de deelnemers kunnen per tafel verschillen waardoor concrete tafels gevormd worden.

Maatregelen/Wat gaan we doen?

In de afgelopen 2 maand is verkend welke innovatietafels belangrijk zijn voor onze regio in het algemeen en die voor de Agrifood en Maritieme Sector in het bijzonder. Dat heeft opgeleverd dat in deze programmafase ingezet wordt op 3 innovatietafels, -platforms, te weten:

Innovatietafels

 • Thema’s innovatie in de regio: duurzaamheid, spin-offs, doorontwikkeling kansrijke ideeën, innovatieve projecten, enz.
 • Thema’s innovatie-tafel(s) Maritiem:
  • vergroten bekendheid in de regio/profileren als belangrijke werkgever/speler in de regio en
  • versterken en benutten samenwerking maritieme sector: scheeps- en jachtbouw, onderwijs, arbeidsmarkt, innovaties.
 • Innovatietafels Agrifood:
  • Ruimtelijk beleid en natuurinclusie.
  • Korte keten (verkoop in de regio).
  • Verbetering imago van de landbouw.

De werkwijze is zo dat het programmateam samen met Ynbusiness en hun sectorspecialisten voor ondernemers in kaart brengen waar de behoefte en kracht zit voor innovaties en op welke manier dat ondersteund kan worden. Begonnen wordt met een actieve benadering van diverse bedrijven in het algemeen en van bedrijven en instanties uit de Maritieme en de Agrifood-sector. Hiervoor brengt het programmateam een selectie van bedrijven in die geclusterd kunnen worden op basis van bedrijfstak. Voor deze fase worden door Ynbusiness geen kosten gerekend.