Businesscase

Programmalijn: 1. Innovatie en ondernemerschap

Businesscase 1A Kennismakelaars

Ambitie/Doelstelling tot 2030

De gezamenlijke ambitie van de regio is: meer samenwerking op het gebied van innovatie en vernieuwingen in de regio bewerkstelligen door meer interactie tussen de partijen. Dit sluit aan op businesscase B. Door een verbeterde samenwerking verwacht de regio een toename in het aantal innovatieve projecten en enkele nieuwe bedrijven te kunnen bereiken.

Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: toename arbeidsproductiviteit, het aantal samenwerkingen tussen bedrijven; het aantal samenwerkingen tussen bedrijven en onderwijsinstellingen; de toename van de arbeidsproductiviteit; het aantal gerealiseerde innovaties (concepten); het aantal gerealiseerde startups.

Opgave 2021-2023

Kennis verzamelen en verbinden en samen met het projectteam vertalen in acties.

Maatregelen/Wat gaan we doen?

In aansluiting op de innovatietafels het inzetten van kennismakelaars die vragen bij bedrijven ophalen en kansen verkennen voor samenwerking en innovatie; zorgen voor een band tussen bedrijven in een sector en tussen de regio’s en in gesprek blijven met andere partijen uit de Triple Helix om vragen vanuit het bedrijfsleven snel op te pakken en op het juiste adres in te brengen. Afhankelijk van de opbrengst van Businesscase 1B, zal met de bestuurstafel en betrokken partijen worden gekeken hoe het begrip kennismakelaars ingevuld en vorm zal worden. Omdat de kennismakelaars gekoppeld zijn aan de innovatietafels, zal met de uitvoering eerst worden begonnen met Businesscase 1B en vervolgens met businesscase 1A. Om deze reden is nog geen budget geraamd.

Betrokken partijen

De afgelopen weken zijn over beide Businesscases diverse gesprekken gevoerd met Ynbusiness, Innovatie Pact Friesland, Port of Harlingen, Maritieme Academie Harlingen, de provincie Fryslân en 8 vertegenwoordigers uit de Agrifood-sector.