Businesscase

Programmalijn: 1. Innovatie en ondernemerschap

Businesscase 3 Maritieme Campus Harlingen

Ambitie/Doelstelling tot 2030

Het doel van deze campus is om de samenwerking te bevorderen, bedrijven met elkaar in contact te brengen, onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen, kruisbestuiving plaatst te laten vinden om innovatie te bevorderen en uit te stralen dat de regio een toplocatie is voor maritieme bedrijvigheid. De maritieme hub zal hiermee het boegbeeld zijn van de haven van Harlingen als hét duurzame maritieme hart van Noord-Nederland.

Opgave 2021-2023

De opgave is om deze hub op te starten, vorm te geven en een begin te maken met ideeën te verzamelen en samenwerking te bevorderen. Bedrijven met elkaar in contact te brengen. Onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen, innovatie te bevorderen en uit te stralen dat de regio een toplocatie is voor maritieme bedrijvigheid.

Maatregelen/Wat gaan we doen?

Voor dit doel zal zoals bij de Businesscase 1B al is aangegeven een innovatietafel Maritiem worden samengesteld voor de volgende thema’s:

  • vergroten bekendheid in de regio/profileren als belangrijke werkgever/speler in de regio en
  • versterken en benutten samenwerking maritieme sector: scheeps- en jachtbouw, onderwijs, arbeidsmarkt, innovaties.

In aanvulling daarop kan aan de innovatietafel nog een kennismakelaar worden gekoppeld. Dat is toegelicht bij Businesscase 1A.

In Businesscase 9 Regiomarketing wordt ingegaan op de marketing van deze sector buiten onze regio.

Betrokken partijen

Ynbusiness, Innovatie Pact Friesland, Port of Harlingen, Maritieme Academie Harlingen en de provincie Fryslân. Ter aanvulling is er tevens gekeken naar de sessies van de focusgroepen en eerder raadpleeg-momenten met het bedrijfsleven.