Business verhaal

Marten de Jong - Melkveebedrijf

Mijn winst? Een eerlijk pak melk

‘Onze boerderij staat in het teken van de weidevogels. Daar beleven we zoveel plezier aan. Er zijn dit jaar wel zestig broedparen. De kievit, de grutto, de scholekster en de tureluur. Maar ook de kluut en de gele kwikstaart broeden hier. Achter in het land staat een camera. Die kan ik hier bedienen en zo alle vogels van dichtbij op het scherm zien.

We beheren het weidevogelland samen met andere boeren. We maken elkaar enthousiast. Het zit hem in die collectiviteit, de mienskip. Als een boer stopt, proberen we het land onderling te verdelen. Zo ging er eens 40 hectare naar vijf boeren. Ik pomp water op het land voor de vogels. Dat water krijg ik van een buurman. En we pakken samen de predatie aan.

De neuzen van de boeren staan dus dezelfde kant op. De passie voor weidevogels verbindt ons. We zijn lid van een natuurcoöperatie. Maar we boeren wel allemaal op onze eigen manier. Ik richt mijn land zo in, dat ik weet waar de vogels gaan zitten. In de andere weilanden hoef ik dan minder rekening met hen te houden en kan ik vroeg maaien of weiden. Die vrijheid, je eigen keuzes maken, dat zit hier diep. 

Natuurlijk is geld verdienen essentieel. Maar geld is slechts een middel. Ik wil niet alleen groeien, maar ook onze omgeving versterken. Want daar heb je een band mee. Net als met de mensen. Onze hulp op de boerderij was er al toen ik dertien was. Wat we hier samen hebben, dat lokale, de verbinding met de mensen en de natuur, dat is de basis van ons bestaan.

REDACTIE
Marten en Anneke de Jong en hun dochter Els runnen een melkveebedrijf in Baaijum. Ze hebben 195 koeien, 80 stuks jongvee, 40 schapen en 12 paarden. Ze doen aan weidevogelbeheer en ze laten de koeien buiten grazen op heel wat hectares land. De maatschap is aangesloten bij Weide Weelde. Dat betekent dat de zuivelproducten in de schappen staan bij de Friese supermarkt Poiesz. Wie daar een pak ‘Noordertrots’ koopt, doneert 2 cent voor natuurontwikkeling bij de aangesloten boeren.