Nieuws

Bouwkavels in Noordwest

Altijd al gedroomd van een woning met een tuin op het zuiden? Of juist een bedrijfsruimte met veel natuurlijk licht? Hoe je ideale woning of bedrijfspand eruit moet zien, weet je vast. Maar waar en op welke locatie? De gemeente Waadhoeke en de gemeente Harlingen hebben misschien wel een bouwkavel die zich perfect leent voor de plannen die je hebt.

In beide gemeenten komt met regelmaat bouwgrond vrij. Vaak zijn deze bouwkavels onderdeel van een nieuwbouwwijk, maar net zo vaak liggen ze verspreid over de omringende, kleinere dorpen. 

Beschikbare bouwkavels voor nieuwbouw woningen in Noordwest-Friesland

Op dit moment is er in de gemeente Waadhoeke en gemeente Harlingen geen bouwgrond beschikbaar voor nieuwbouwwoningen. Voor meer informatie over beschikbare bouwkavels, de verkoopprocedure, de bouwmogelijkheden volgens het bestemmingsplan of voor het reserveren van een kavel stuur je voor de gemeente Waadhoeke een e-mail naar: info@waadhoeke.nl t.a.v. Gerard Hoekstra of naar info@harlingen.nl

Bouwkavels voor ondernemers in de Waadhoeke

In de gemeente Waadhoeke zijn er op dit moment bouwkavels beschikbaar in:

  • Oudebildtzijl
  • Franeker – Kie


Heb je interesse in een bedrijfskavel of wil je meer weten over de verkoopprocedure en de bouwmogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar info@waadhoeke.nl t.a.v. Jeanette van der Lei.

Bouwkavels voor ondernemers in de gemeente Harlingen

Binnen de gemeente Harlingen zijn er een tweetal locaties waar industriële kavels beschikbaar zijn, namelijk industriegebied Oostpoort en de industriehaven.

Oostpoort

In het noordoosten van Harlingen ligt het industriegebied Oostpoort. Oostpoort beidt een doorgaande vaarroute naar het binnenland, ligt op enkele kilometers van de moderne zeehaven én grenst direct aan de N31 welke een directe verbinding heeft met Amsterdam en Leeuwarden. Oostpoort biedt ruimte aan grootschalige industrie en aan midden- en kleinbedrijf. De zichtlocaties zijn zeer geschikt voor representatieve bedrijven als jachtbouwers, transportbedrijven, automobielbedrijven en groothandelsbedrijven.

Neem voor meer informatie over kavels op Oostpoort contact op met de gemeente via: 0517 492222

Industriehaven

De directe ligging aan zee heeft ervoor gezorgd dat Harlingen al eeuwenlang een belangrijke plek inneemt op het gebied van de zeevaart in Friesland en de rest van Nederland. De haven biedt een uitstekende handelslocatie voor bedrijven die direct of indirect in contact staan met de scheepvaart. De uitbreiding van de industriehaven biedt momenteel kans voor (nieuwe) ondernemingen om zich te gaan vestigen in de haven van Harlingen.

Neem voor meer informatie over kavels op de Industriehaven contact op met Port of Harlingen of via 0517 723 333.