Nieuws

Weekend van de Wetenschap

Franeker kinderen kunnen zich op 1 oktober helemaal onderdompelen in de wetenschap. De Academie van Franeker organiseert met de musea in de stad een weekend om jonge nieuwe wetenschappers enthousiast te maken.

De Academie, samen met het Planetarium, Museum Martena en het Kaatsmuseum, brengt de binnenstad in wetenschapssferen. Zo kun je in de Botniastins als een ware Eise Eisinga je eigen raderwerk maken.

In het Martenamuseum vertelt hoogleraar Rolf Bremmer over het Oudfries en kan je naar voorbeeld van Anna Maria van Schurman met knipkunst aan de slag. Verder kunnen kinderen in het Keatsmuseum van alles leren over de snelheid van ballen.