Techniek Tastbaar

Techniek Tastbaar met veertienhonderd bezoekers groot succes

Vrijdag 30 oktober was het op de AMS in Franeker een komen en gaan van zowel jong als oud tijdens de ‘Techniek Tastbaar’ dag. Gedurende de dag konden toekomstige leerlingen en hun ouders technische werkstukken maken – geïnitieerd door een diversiteit aan technische bedrijven in de regio – en kennis opdoen met de zeven werelden van techniek.

Meer dan 1400 enthousiaste bezoekers, bestaande uit de groepen 7/8 van de drieënvijftig scholen voor basisonderwijs én de groepen 1/2 van de vijf scholen voor voortgezet onderwijs in de Waadhoeke, bezochten het evenement. Hoofddoel van ‘Techniek Tastbaar’ is meer jongens en meisjes op alle niveaus bekend te maken met technische richtingen en opleidingen om langs die weg meer technische werknemers te krijgen op de arbeidsmarkt in de regio. Een ding is zeker, daar is de organisatie op vrijdag de 30ste oktober zeer zeker in geslaagd. 

Meer dan 1400 enthousiaste bezoekers, bestaande uit de groepen 7/8 van de drieënvijftig scholen voor basisonderwijs én de groepen 1/2 van de vijf scholen voor voortgezet onderwijs in de Waadhoeke, bezochten het evenement. Hoofddoel van ‘Techniek Tastbaar’ is meer jongens en meisjes op alle niveaus bekend te maken met technische richtingen en opleidingen om langs die weg meer technische werknemers te krijgen op de arbeidsmarkt in de regio. Een ding is zeker, daar is de organisatie op vrijdag de 30ste oktober zeer zeker in geslaagd. 

Is je belangstelling gewekt en wil je verder in de techniek? Zie hier voor de opleiding in Noordwest-Friesland: