Verduurzamen bedrijventerreinen

Verduurzamen bedrijventerreinen

Naast de doorlopende vraag naar nieuwe bedrijventerreinen, liggen er voor de bestaande locaties grote opgaven voor de toekomst, namelijk: energietransitie, klimaatadaptie, circulaire economie, biodiversiteit, digitalisering richting next economy en veiligheid. Gezien de huidige ontwikkelingen wereldwijd, heeft de hoogste prioriteit het verduurzamen van de bedrijventerreinen. Het Goud van Noordwest heeft nu een adviesbureau in de arm genomen om in eerste instantie met 4 bedrijventerreinen aan de slag te gaan, regionaal verspreid. Hoe kunnen we de bedrijven faciliteren? Kunnen ze van elkaar profiteren en oplossingen vinden in dit vraagstuk?

Volledige aanpak
Het wordt een integrale aanpak. Integraal omdat de duurzaamheidsthema’s CO2-reductie, meer groen en meer circulariteit centraal staan in het proces, maar het blijft wel maatwerk per bedrijventerrein. We starten met het verkennen waar de behoeften en mogelijkheden voor deze thema’s liggen. Hierbij bouwen we voort op wat er al is en betrekken we lokale stakeholders erbij. Daarna bepalen we gezamenlijke ambities en doelen en als laatste ondersteunen we in de uitvoering van concrete maatregelen.

De transitie naar toekomstbestendige bedrijventerreinen vereist een andere manier van denken en doen, omdat de transitie voor iedereen nieuw is. In onze aanpak is samenwerken dan ook de basis: Samen verduurzamen!

voor de bestaande bedrijventerreinen in regio Noordwest ligt een grote opgave voor de toekomst