Businesscase

Programmalijn: 3. Versterken woon- en vestigingsklimaat

Businesscase 10: Klankbord woon- en vestigingsklimaat

Ambitie/Doelstelling tot 2030

Onderwijs en ondernemers werken samen aan onderzoek en beleid om het woon- en vestigingsklimaat (wonen, werken, recreëren) voor werknemers (binden boeien en aantrekken) zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Opgave 2021-2023

Voor een geslaagde marketingcampagne is het zaak om op zoek te gaan naar de identiteit, het DNA, van de regio. Waarin onderscheidt onze regio zich? Branding van de regio, het verhaal vinden dat bij de i

Het in beeld krijgen bij bedrijven en inwoners wat de push en pull factoren zijn geweest bij hun beslissing om uit de regio te vertrekken c.q. er zich te vestigen.

Het laten aansluiten van het aanbod van wonen, werken en recreëren in de regio bij de behoefte van ondernemers die nieuwe werknemers naar de regio willen trekken en bij de behoeften van de werknemers in de regio.

Het beter kunnen inspelen op (dynamische) vraag vanuit bedrijfsleven en werknemers: tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten of andere doelgroepen, behoeftes vanuit bedrijfsmatige specialisaties (digitalisering of andere infrastructuur), inzichten in ontwikkelingen van de bedrijvigheid, enz.

En om daarmee tot 2030 aan de werknemersvraag van de regio te voldoen en hiermee bij te dragen aan de 22% groei van het BRP tot 2033/36

Maatregelen/Wat gaan we doen?

Er zal in de eerste programmaperiode niet zelfstandig worden ingezet op deze businesscase. Het plan is om werkende weg de programmaperiode en in samenhang met andere businesscases hier zicht op te krijgen en in de loop van de periode alsnog te besluiten om het op te starten, dan wel als bijproduct van een andere businesscase te laten zijn. Via de rapportages wordt dit aangegeven.